Облицовочный кирпич
Калькулятор дома Построить забор
Красный
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
21.00р.
18.90р.
Желтый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.50р.
22.05р.
Черный
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Молочный шоколад
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.50р.
22.05р.
Горчичный
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
21.00р.
18.90р.
Серый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
21.00р.
18.90р.
Слоновая кость
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Зеленый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
33.50р.
30.15р.
Персиковый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.50р.
22.05р.
Коричневый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Черный
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Зеленый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
34.50р.
31.05р.
Желтый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Красный
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
22.00р.
19.80р.
Горчичный
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
22.00р.
19.8р.
Коричневый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Слоновая кость
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Молочный шоколад
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Персиковый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Серый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
22.00р.
19.80р.
Желтый
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.00р.
23.4р.
Горчичный
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Коричневый
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Молочный шоколад
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Красный
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Серый
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Слоновая кость
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Черный
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Зеленый
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
35.00р.
31.50р.
Персиковый
Угловой
230х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Слоновая кость
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
16.00р.
14.40р.
Желтый
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
16.50р.
14.85р.
Горчичный
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
14.50р.
13.05р.
Молочный шоколад
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
16.50р.
14.85р.
Коричневый
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
16.00р.
14.40р.
Черный
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
16.00р.
14.40р.
Красный
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
14.50р.
13.05р.
Зеленый
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
21.50р.
19.35р.
Персиковый
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
16.50р.
14.85р.
Серый
Брусок
250х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
14.50р.
13.05р.
Желтый
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
17.50р.
15.75р.
Горчичный
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
15.50р.
13.95р.
Молочный шоколад
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
17.50р.
15.75р.
Коричневый
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
17.00р.
15.30р.
Слоновая кость
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
17.00р.
15.30р.
Черный
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
17.00р.
15.30р.
Красный
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
15.50р.
13.95р.
Зеленый
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Персиковый
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
17.50р.
15.75р.
Серый
Брусок угловой
230х60х65 мм.
560 шт. в поддоне
15.50р.
13.95р.
Желтый
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
26.00р.
23.4р.
Горчичный
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Молочный шоколад
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Коричневый
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Слоновая кость
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Черный
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
25.50р.
22.95р.
Красный
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Зеленый
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
35.00р.
31.50р.
Серый
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Персиковый
Двусторонний
250х80х65 мм.
360 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Желтый
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
28.50р.
25.65р.
Желтый
Трапеция №2
210x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Горчичный
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Персиковый
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
28.50р.
25.65р.
Молочный шоколад
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
28.50р.
25.65р.
Коричневый
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
28.00р.
25.20р.
Слоновая кость
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
28.00р.
25.20р.
Зеленый
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
37.50р.
33.75р.
Серый
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Черный
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
28.00р.
25.20р.
Красный
Фигурный №2
230x120x65 мм.
336 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Горчичный
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Персиковый
Трапеция №2
210x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Молочный шоколад
Трапеция №2
210x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Коричневый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Слоновая кость
Трапеция №2
210x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Зеленый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
39.50р.
35.55р.
Серый
Трапеция №2
210x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Черный
Трапеция №2
210x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Красный
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Желтый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Горчичный
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
20.00р.
18.00р.
Молочный шоколад
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Коричневый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
22.00р.
19.80р.
Слоновая кость
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
22.00р.
19.80р.
Черный
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
22.00р.
19.80р.
Красный
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
20.00р.
18.00р.
Серый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
20.00р.
18.00р.
Персиковый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
22.50р.
20.25р.
Зеленый
Гладкий
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
31.50р.
28.35р.
Красный
Трапеция №1
210х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Черный
Трапеция №1
210х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Зеленый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
39.50р.
35.55р.
Слоновая кость
Трапеция №1
210х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Коричневый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Молочный шоколад
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Персиковый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Горчичный
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Желтый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Желтый
Трапеция №3
250x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Горчичный
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Персиковый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Молочный шоколад
Трапеция №3
250x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.50р.
27.45р.
Коричневый
Трапеция №3
250x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Слоновая кость
Трапеция №3
250x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Серый
Трапеция №3
250x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Черный
Трапеция №3
250x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
30.00р.
27.00р.
Красный
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Желтый
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
28.50р.
25.65р.
Горчичный
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Коричневый
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
28.00р.
25.20р.
Молочный шоколад
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
28.50р.
25.65р.
Слоновая кость
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
28.00р.
25.20р.
Черный
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
28.00р.
25.20р.
Красный
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Зеленый
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
37.50р.
33.75р.
Серый
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
25.00р.
22.50р.
Персиковый
Фигурный №1
230x100x65 мм.
384 шт. в поддоне
28.50р.
25.65р.
Черный
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Слоновая кость
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Серый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Горчичный
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Коричневый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Красный
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Персиковый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Желтый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Черный
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Слоновая кость
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Серый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Черный
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
23.00р.
20.70р.
Желтый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
23.50р.
21.15р.
Горчичный
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
21.00р.
18.90р.
Персиковый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
23.50р.
21.15р.
Молочный шоколад
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
23.50р.
21.15р.
Коричневый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
23.00р.
20.70р.
Слоновая кость
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
23.00р.
20.70р.
Серый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
21.00р.
18.90р.
Красный
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
21.00р.
18.90р.
Зеленый
Риф
250х95х65 мм.
432 шт. в поддоне
32.50р.
29.25р.
Коричневый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Горчичный
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Серый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
27.00р.
24.30р.
Желтый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Персиковый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Молочный шоколад
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Красный
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Зеленый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
34.50р.
31.05р.
Молочный шоколад
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Зеленый
Зигзаг
250х120х65 мм.
336 шт. в поддоне
35.50р.
31.95р.
Зеленый
Фасонный
230х100х65 мм.
шт. в поддоне
39.50р.
35.55р.
Коричневый
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Черный
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Желтый
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Слоновая кость
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.00р.
23.40р.
Горчичный
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Молочный шоколад
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Серый
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
24.00р.
21.60р.
Персиковый
Скала
250х100х65 мм.
384 шт. в поддоне
26.50р.
23.85р.
Получить образец
Товар добавлен в корзину
Заказать обратный звонок
наши операторы свяжутся с вами